Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego

Administratorem twoich danych osobowych jest Main Partners Sp. z o.o., z siedzibą w (01-632) Warszawie, przy ul. Bieniewickiej 26.

Podane dane osobowe w formularzu kontaktowym oraz przekazywane w ramach przesyłanej korespondencji i przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionym interesie Administratora w związku z prowadzoną przez niego działalnością (handlowo-usługową) przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji, a następnie w celach archiwalnych (nie dłużej niż przez rok). W przypadku jakichkolwiek roszczeń, korespondencja będąca dowodem w sprawie może być przetwarzana dłużej.
Podanie danych jest dobrowolne. Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez nas podmiotom zapewniającym nam obsługę techniczną i informatyczną (usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych).

W przypadku przesyłanych wiadomości związanych z realizacją umowy lub ofertami przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Jakie przysługują Ci prawa?

Prawo dostępu do danych, prawo do ich poprawiania, prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu, a także prawo przenoszenia danych w przypadkach i zakresie określonym w RODO. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób nielegalny, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w (00-193) Warszawie, przy ulicy Stawki 2.

Co może być dla Ciebie jeszcze ważne?

Twoje dane przesłane w formularzu kontaktowym nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Przesłane informacje traktowane są w sposób poufny i odpowiednio zabezpieczone. Administrator nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do Państw Trzecich, czyli poza obszar wspólnoty gospodarczej, ani Organizacji Międzynarodowej.

*W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: email: office@mainpartners.eu.